Krok 1 - Výběr projektu
Zde si vyberte projekt, který budete chtít podporovat.
Projekt si budete moci kdykoliv změnit za jiný.
chci podporovat všechny projekty rovným dílem
KAPKA NADĚJEhttp://kapkanadeje.cz/
KAPKA NADĚJE

NF Kapka naděje pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejíž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Její pomoc se od roku 2002 rozrostla do nemocnic po celé ČR a již darovala na dětská oddělení po celé republice přístroje za miliony korun.

Kapka naděje aktivně podporuje vědecké aktivity, pomoc v oblasti psychosociální péče, pomoc při zlepšení diagnostických postupů a mnoho dalšího.


Vybrat tento projekt
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍhttp://www.fod.cz/
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Fond ohrožených dětí je spolek na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem s působností po celém území České republiky. FOD pomáhá již přes dvacet let ohroženým dětem. Nejznámějším projektem je provozování zařízení Klokánek, jež je rodinnou alternativou k ústavní péči.

Fond ohrožených dětí pomáha dětem hledat nové rodiny a rodinám nabízí hmotnou a poradenskou pomoc.


Vybrat tento projekt
SVĚTLUŠKAhttp://svetluska.net
SVĚTLUŠKA

Světluška je sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol se zdravými kamarády, a seniorům, aby mohli trávit podzim života doma a nikoliv v ústavu. Pomáhá rozvíjet talent a tvořivé schopnosti nevidomých a podporuje jejich sportovní aktivity.  Je také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho organizací, které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé.

Světluška pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční. Staňte se také Světluškou a pomozte rozsvítit svět nevidomých.


Vybrat tento projekt
NADACE LEONTINKAhttp://nadaceleontinka.cz
NADACE LEONTINKA

Nadace Leontinka zajišťuje mnohostrannou pomoc dětem a studentům se zrakovým postižením - jejím posláním je umožnit jim integraci do společnosti, vzdělání, sportovní a volnočasové aktivity. Prostřednictvím jednotlivých projektů (zaměřených mj. na ranou péči, osobní asistenci, vzdělávání a mnoho dalších aktivit) rozděluje Nadace Leontinka finanční prostředky a nefinanční dary konkrétním dětem a institucím.

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým ve věku 0 - 25 let, aby mohli do života vykročit radostněji a sebejistěji.


Vybrat tento projekt
LIGA NA OCHRANU ZVÍŘAThttp://www.lozcr.cz
LIGA NA OCHRANU ZVÍŘAT

Liga na ochranu zvířat ČR je spolek na pomoc opuštěným, týraným a handicapovaným zvířatům s působností na celém území ČR. Aktivně pomáhá domácím zvířatům jako jsou psi a kočky, ale i zvířatům volně žijícím v přírodě.

Podporou tohoto projektu pomůžete zvířatům, které to opravdu potřebují.


Vybrat tento projekt
DOGPOINThttp://dog-point.cz
DOGPOINT

Dogpoint o.p.s. pomáhá opuštěným a týraným zvířatům - především pak psům, kteří jsou kvůli týrání a lidské lhostejnosti v akutním ohrožení života. Pomáhají s jejich resocializací a přípravou na začlenění do nových, trvalých domovů. Zaměřují se na pomoc psům z celého území ČR - pomáhají cíleně, efektivně a profesionálně. Organizace Dogpoint provozuje i vlastní útulek.

Nejsou vám lhostejné osudy týraných psů? Organizaci Dogpoint také ne.


Vybrat tento projekt
POMOCNÉ TLAPKYhttp://pomocnetlapky.cz
POMOCNÉ TLAPKY

OPS Pomocné tlapky se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Asistenční pes je pro mnoho tělesně postižených a nevidomých osob nepostradatelný pomocník. Výcvik asistenčního psa je nákladný a každá pomoc se počítá.


Vybrat tento projekt
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍhttp://bkb.cz
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Bílý kruh bezpečí poskytuje prostřednictvím svých 12 pracovišť v 9 krajích ČR komplexní viktimologickou intervenci obětem a svědkům trestných činů. Služba je odborná, bezplatná a diskrétní. Osobní kontakt zajišťuje vždy dvojice poradců, právník a psycholog. Pro Bílý kruh bezpečí pracuje 322 právníků a psychologů na bázi dobrovolnické práce.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.


Vybrat tento projekt
KONTO BARIÉRYhttp://kontobariery.cz
KONTO BARIÉRY

Hlavním cílem Konta Bariéry je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Konto Bariéry je stěžejní projekt Nadace Charty 77, který více jak 20 let pomáhá handicapovaným občanům ČR.


Vybrat tento projekt
DĚTI NA DLANIhttp://detinadlani.cz
DĚTI NA DLANI

Nadační fond DĚTI NA DLANI napomáhá ke zlepšení zdravotnické péče o předčasně narozené děti po celé ČR, které se rodí například již v 6. měsíci těhotenství, s vahou i pod 500 gramů. Má-li být zajistěno těmto dětem nejenom přežití, ale i minimalizace zdravotnicích dopadů předčasného porodu tak, aby mohly prožít plnohodnotný život bez postižení, je třeba finančních zdrojů k zabezpečení kvalitního technického vybavení i zkušeného ošetřujícího personálu, aby péče nebyla ničím omezována.

Proč má mít dítě zničený život postižením, když stačilo v prvním minutách jeho života udělat jen o trochu více ... ?


Vybrat tento projekt
RAKOVINA VĚC VEŘEJNÁhttp://vecverejna.cz/
RAKOVINA VĚC VEŘEJNÁ

Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny se zabývá výzkumem a vývojem nových protinádorových látek, zkvalitněním diagnostiky a prevence nádorových onemocnění. Dále financuje  projekty a eventy  na podporu činnosti nadace, medializace výsledků s cílem zvyšovat edukaci veřejnosti.

V současné době v České republice onemocní rakovinou 150-200 lidí denně a počet nově diagnostikovaných nádorů roste v naší republice každých deset let o čtvrtinu.


Vybrat tento projekt
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODYhttp://csop.cz
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Aby měla divoká zvířata kde žít. Aby měly květiny kde kvést. Aby nám stromy i nadále poskytovaly svůj stín. Abychom měli kam chodit na procházky. Aby poraněným živočichům měl kdo pomáhat. Aby i naše děti mohly obdivovat různorodost a krásu přírody. O to se již pětatřicet let snaží Český svaz ochránců přírody.

Pro milovníky přírody a živočichů v ní žijících je tento projekt dobrou volbou.


Vybrat tento projekt
ONE MORE DAY FOR CHILDRENhttp://www.omdc.cz
ONE MORE DAY FOR CHILDREN

Nadační fond One More Day for Children pomáhá dětěm z Africké Keni. Zachraňuje zneužívané holčičky z nucených manželství a před obřízkou, děti na ulici, které nikoho nemají a děti s HIV.  Pomáha dětem získat vzdělání a staví pro ně dětské domovy. Dále pak dává možnost lidem v ČR adoptovat děti v Keni a dát jim tak šanci na lepší život.

Od roku 2009 se OMDC povedlo postavit pro děti v Keni dětský domov, najít pro více než 120 dětí adoptivní rodiče a pomohlo nespočtu týraným, hladovým a nemocným dětem.


Vybrat tento projekt
PES PRO TEBEhttp://pesprotebe.com
PES PRO TEBE

Občanské sdružení PES PRO TEBE je organizace, která se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů. Naše výcvikové centrum založila slečna Jitka Lebedová, která sama trpí vážnou poruchou zraku. V minulosti si úspěšně vycvičila svého vodicího psa a poté se začala věnovat výcviku vodicích psů i pro ostatní zrakově postižené osoby. Společně se svou kolegyní tvoří profesionální tým založený na dlouholetých zkušenostech s výcvikem psů. V našem výcvikovém centru nemáme zaveden kotcový systém – pejsci po celou dobu výcviku pobývají v bytě cvičitele. Celková doba výcviku psa se pohybuje od 18 do 24 měsíců a je velice finančně náročná. Jsme rádi za jakoukoli finanční či materiální podporu.  

Posláním občanského sdružení PES PRO TEBE je usnadňovat pomocí čtyřnohých pomocníků život lidem se zrakovým či jiným postižením.


Vybrat tento projekt
LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉhttp://lorm.cz
LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ

LORM pomáhá lidem s hluchoslepotou vést samostatnější a hodnotnější život. Jak? Poskytuje odborné sociální poradenství, tlumočnické a průvodcovské služby, zajišťuje výuku komunikačních systémů, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí. Pro hluchoslepé pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže, vydává časopis Doteky. Poradenská centra LORM jsou v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Do všech ostatních regionů podle potřeby klientů LORM dojíždí.

Podle Světové zdravotnické organizace je hluchoslepota nejtěžším zdravotním postižením. LORM pomáhá lidem, kteří částečně nebo úplně nevidí a neslyší, žít „smyslůplný“ život.


Vybrat tento projekt
KOČIČÍ DOMOV SLUNÍČKOhttp://kocicidomovslunicko.cz/
KOČIČÍ DOMOV SLUNÍČKO

Kočičí domov Sluníčko, z.s. vzniklo za účelem poskytování péče opuštěným kočkám v červnu 2013. V „kočkách“ se však pohybujeme již léta, dříve pod hlavičkou jiného sdružení. Vzrůstající počet bezprizorních zvířat nás dovedl ke kroku osamostatnit se. Kočky chováme v domácím, rodinném prostředí a snažíme se jim čekání na nové domovy usnadnit jak jen to jde.

Pomáhejte opuštěným kočkám, které čekají na hodné nové majitele.


Vybrat tento projekt
ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSUhttp://breastcancer.cz
ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena v roce 2002. V současné době zastřešuje 45 organizací onkologických pacientek z celé republiky, pro které slouží jako informační a edukační centrum a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách (od roku 2009 je členem evropské koalice proti rakovině prsu Europa Donna).

K hlavním cílům Aliance žen patří rozšiřování povědomí  u veřejnosti o nutnosti prevence u žen i mladých dívek, upozorňování na dobrou prognózu v případě včasné léčby, na možnosti kvalitního života vyléčených žen a na význam podpory v průběhu léčby i po ní.


Vybrat tento projekt
KRÁSA POMOCIhttp://krasapomoci.cz
KRÁSA POMOCI

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se od svého založení v roce 2008 soustředí na projekty pro seniory, které jim pomáhají žít doma a zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Nadace podporuje služby osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.

Nadace Taťány Kuchařové se jako jedna z mála neziskových organizací v České republice zaměřuje na zlepšení kvality života seniorů.


Vybrat tento projekt
DOMOV SUE RYDERhttp://sue-ryder.cz
DOMOV SUE RYDER

Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Někdy stačí dobrá rada, jindy je třeba poskytnout komplexní poradenství nebo přímo zajistit péči – pokud to jde, tak u seniora doma, nebo přímo v domově pro seniory Sue Ryder.

"Usilujeme o to, aby senioři a jejich blízcí s naší podporou prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života."


Vybrat tento projekt
SPOLU DĚTEMhttp://spoludetem.cz
SPOLU DĚTEM

Spolu dětem je nevládní, nezisková organizace, zaměřující se na pomoc dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Snaha této organizace je zvýšit šanci dětí úspěšně se postavit na vlastní nohy a vybudovat si dobré postavení v dnešní společnosti.

Děti z dětských domovů často zažívají obtíže při snaze se osamostatnit. Spolu dětem výrazně napomáhá k uplatnění dětí v dospělém životě.


Vybrat tento projekt
CESTA DOMŮhttp://cestadomu.cz
CESTA DOMŮ

Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Kromě domácího hospice Cesta domů poskytuje odborné poradenství a odlehčovací služby v domácnostech klientů, půjčuje pomůcky, nabízí služby specializované knihovny a provozuje webové portály zaměřené na paliativní péči. V nastávajícím roce pak začíná pečovat i o nevyléčitelně nemocné a umírající děti.

Většina z nás si přeje strávit poslední dny svého života mezi svými blízkými, ale 78 % z nás umírá v nemocnicích, domovech pro seniory nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Pomozte nám to změnit.


Vybrat tento projekt
CENTRUM DIALOGhttp://centrumdialog.cz
CENTRUM DIALOG

Hlavní náplní centra jsou především projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrana lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace.

Problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.


Vybrat tento projekt
NADACE KŘIŽOVATKAhttp://nadacekrizovatka.cz
NADACE KŘIŽOVATKA

Nadace Křižovatka se od svého založení v roce 1995 jako jediná nadace v České republice věnuje prevenci Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Ten je nejčastější příčinou úmrtí dětí do 1 roku života a ohrožuje všechny děti v tomto věku. Nadace Křižovatka dodává monitory dechu do všech českých nemocnic a porodnic, kde hlídají dech čerstvě narozených miminek. Díky výpůjčním místům, provozovaným Nadací Křižovatka, si maminky mohou monitor dechu také půjčit domů na dobu nezbytně nutnou.

I díky úsilí Nadace Křižovatka je dnes úmrtnost kojenců v ČR jednou z nejnižších na světě.


Vybrat tento projekt
RANÁ PÉČE EDAhttp://www.ranapece.eu/
RANÁ PÉČE EDA

Raná péče EDA poskytuje podporu více než 210 rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením (Dětská mozková obrna, epilepsie, různé druhy syndromů) a to již od jeho narození do 7 let a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji. Tato podpora se skládá za 75% z terénní služby – přímá práce s dítětem v domácím prostředí.  Ale také podpora sounáležitosti rodiny v nově vzniklé situaci, doprovázení klientů do odborných zařízení (lékaři, úřady), poradenství v oblasti stimulace zraku, výchovy, pravidelné setkávání rodičů (1x měsíčně) a další.

Pomáhejte rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením.


Vybrat tento projekt
SPOLEČNOST Ehttp://spolecnost-e.cz
SPOLEČNOST E

Společnost „E“ je nezisková organizace založená roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Je jedinou profesionální sociálně zaměřenou organizací v České republice, která již 25 let podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, a to s celostátní působností, bez ohledu na věk a rozsah postižení.

Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti.


Vybrat tento projekt